Exekúcie

Exekučné konanie je konanie o nútenom výkone súdnych a iných rozhodnutí k uspokojeniu pohľadávky.

Viac...

Dražby

Dražba je verejné konanie, ktoré prebieha kvôli prechodu vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby.

Viac...

Kontakty

Detailné informácie ku kontaktovaniu exekútorského úradu, úradné hodiny s adresou úradu.

Viac...